ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


در حال جستجو...

دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها

:domain is unavailable

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

تماس با ما
ما متوجه شدیم دامنه ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه مورد نظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید

نام های پیشنهادی
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
داغ جدید فروش

پیشنهاد نام های دیگر به معنای در دسترس بودن قطعی این نام ها و امکان ثبت برای شما نمیباشد زیرا بررسی در دسترس بودن دامنه ها به صورت لحظه ای انجام میشود

مرور افزونه ها بر اساس دسته

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.icu
€9 EUR
1 سال
€9 EUR
1 سال
€9 EUR
1 سال
.com
€12 EUR
1 سال
€12 EUR
1 سال
€71 EUR
1 سال
.net
€14 EUR
1 سال
€14 EUR
1 سال
€14 EUR
1 سال
.org
€12 EUR
1 سال
€12 EUR
1 سال
€12 EUR
1 سال
.eu
€8 EUR
1 سال
€8 EUR
1 سال
€8 EUR
1 سال
.biz
€12 EUR
1 سال
€12 EUR
1 سال
€12 EUR
1 سال
.info
€11 EUR
1 سال
€11 EUR
1 سال
€11 EUR
1 سال
.in
€13 EUR
1 سال
€13 EUR
1 سال
€13 EUR
1 سال
.bio
€55 EUR
1 سال
€55 EUR
1 سال
€55 EUR
1 سال
.blog
€28 EUR
1 سال
€28 EUR
1 سال
€28 EUR
1 سال
.car
€2,719 EUR
1 سال
€2,719 EUR
1 سال
€2,719 EUR
1 سال
.casino
€136 EUR
1 سال
€136 EUR
1 سال
€136 EUR
1 سال
.city
€19 EUR
1 سال
€19 EUR
1 سال
€19 EUR
1 سال
.co
€28 EUR
1 سال
€28 EUR
1 سال
€28 EUR
1 سال
.ru
€5 EUR
1 سال
€5 EUR
1 سال
€5 EUR
1 سال
.sexy
€55 EUR
1 سال
€55 EUR
1 سال
€55 EUR
1 سال
.shopping
€28 EUR
1 سال
€28 EUR
1 سال
€28 EUR
1 سال
.social
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
.srl
€36 EUR
1 سال
€36 EUR
1 سال
€36 EUR
1 سال
.top
€9 EUR
1 سال
€9 EUR
1 سال
€9 EUR
1 سال
.tv
€36 EUR
1 سال
€36 EUR
1 سال
€36 EUR
1 سال
.uk
€8 EUR
1 سال
€8 EUR
1 سال
€8 EUR
1 سال
.vip
€15 EUR
1 سال
€15 EUR
1 سال
€15 EUR
1 سال
.webcam
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
.win
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
.xxx
€89 EUR
1 سال
€89 EUR
1 سال
€89 EUR
1 سال
.sex
€93 EUR
1 سال
€93 EUR
1 سال
€93 EUR
1 سال
.rip
€17 EUR
1 سال
€17 EUR
1 سال
€17 EUR
1 سال
.pub
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
.pink
€14 EUR
1 سال
€14 EUR
1 سال
€14 EUR
1 سال
.photo
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
.photography
€19 EUR
1 سال
€19 EUR
1 سال
€19 EUR
1 سال
.party
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
.online
€35 EUR
1 سال
€35 EUR
1 سال
€35 EUR
1 سال
.nl
€9 EUR
1 سال
€9 EUR
1 سال
€9 EUR
1 سال
.moda
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
.ltd جدید
€19 EUR
1 سال
€19 EUR
1 سال
€19 EUR
1 سال
.ltda جدید
€40 EUR
1 سال
€40 EUR
1 سال
€40 EUR
1 سال
.love داغ
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
.live
€22 EUR
1 سال
€22 EUR
1 سال
€22 EUR
1 سال
.hosting
€409 EUR
1 سال
€409 EUR
1 سال
€409 EUR
1 سال
.host
€87 EUR
1 سال
€87 EUR
1 سال
€87 EUR
1 سال
.help
€28 EUR
1 سال
€28 EUR
1 سال
€28 EUR
1 سال
.guru
€28 EUR
1 سال
€28 EUR
1 سال
€28 EUR
1 سال
.gold
€89 EUR
1 سال
€89 EUR
1 سال
€89 EUR
1 سال
.global جدید
€68 EUR
1 سال
€68 EUR
1 سال
€68 EUR
1 سال
.fm
€117 EUR
1 سال
€117 EUR
1 سال
€117 EUR
1 سال
.fun
€22 EUR
1 سال
€22 EUR
1 سال
€22 EUR
1 سال
.es
€10 EUR
1 سال
€10 EUR
1 سال
€10 EUR
1 سال
.email
€19 EUR
1 سال
€19 EUR
1 سال
€19 EUR
1 سال
.eco
€69 EUR
1 سال
€69 EUR
1 سال
€69 EUR
1 سال
.ec
€45 EUR
1 سال
€45 EUR
1 سال
€45 EUR
1 سال
.download
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
.dog
€45 EUR
1 سال
€45 EUR
1 سال
€45 EUR
1 سال
.doctor
€91 EUR
1 سال
€91 EUR
1 سال
€91 EUR
1 سال
.diet
€137 EUR
1 سال
€137 EUR
1 سال
€137 EUR
1 سال
.design
€45 EUR
1 سال
€45 EUR
1 سال
€45 EUR
1 سال
.democrat
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
.de
€10 EUR
1 سال
€10 EUR
1 سال
€10 EUR
1 سال
.date
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
.company
€10 EUR
1 سال
€10 EUR
1 سال
€10 EUR
1 سال
.credit
€89 EUR
1 سال
€89 EUR
1 سال
€89 EUR
1 سال
.creditcard
€135 EUR
1 سال
€135 EUR
1 سال
€135 EUR
1 سال
.country
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
.cool
€28 EUR
1 سال
€28 EUR
1 سال
€28 EUR
1 سال
.com.de
€8 EUR
1 سال
€8 EUR
1 سال
€8 EUR
1 سال
.coffee
€28 EUR
1 سال
€28 EUR
1 سال
€28 EUR
1 سال
.cn
€8 EUR
1 سال
€8 EUR
1 سال
€8 EUR
1 سال
.club جدید
€15 EUR
1 سال
€15 EUR
1 سال
€15 EUR
1 سال
.cloud
€22 EUR
1 سال
€22 EUR
1 سال
€22 EUR
1 سال
.cleaning
€45 EUR
1 سال
€45 EUR
1 سال
€45 EUR
1 سال
.casa
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
.center
€19 EUR
1 سال
€19 EUR
1 سال
€19 EUR
1 سال
.cc
€26 EUR
1 سال
€26 EUR
1 سال
€26 EUR
1 سال
.cars
€2,719 EUR
1 سال
€2,719 EUR
1 سال
€2,719 EUR
1 سال
.camp
€45 EUR
1 سال
€45 EUR
1 سال
€45 EUR
1 سال
.cam
€20 EUR
1 سال
€20 EUR
1 سال
€20 EUR
1 سال
.ca
€15 EUR
1 سال
€15 EUR
1 سال
€15 EUR
1 سال
.best جدید
€95 EUR
1 سال
€95 EUR
1 سال
€95 EUR
1 سال
.bet
€15 EUR
1 سال
€15 EUR
1 سال
€15 EUR
1 سال
.bar جدید
€68 EUR
1 سال
€68 EUR
1 سال
€68 EUR
1 سال
.auto
€2,719 EUR
1 سال
€2,719 EUR
1 سال
€2,719 EUR
1 سال
.auction
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
.audio
€137 EUR
1 سال
€137 EUR
1 سال
€137 EUR
1 سال
.associates
€28 EUR
1 سال
€28 EUR
1 سال
€28 EUR
1 سال
.asia
€20 EUR
1 سال
€20 EUR
1 سال
€20 EUR
1 سال
.accountant
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
.accountants
€89 EUR
1 سال
€89 EUR
1 سال
€89 EUR
1 سال
.actor
€34 EUR
1 سال
€34 EUR
1 سال
€34 EUR
1 سال
.airforce
€28 EUR
1 سال
€28 EUR
1 سال
€28 EUR
1 سال
.amsterdam
€41 EUR
1 سال
€41 EUR
1 سال
€41 EUR
1 سال
.archi
€69 EUR
1 سال
€69 EUR
1 سال
€69 EUR
1 سال
.army
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
.art
€14 EUR
1 سال
€14 EUR
1 سال
€14 EUR
1 سال
.attorney
€34 EUR
1 سال
€34 EUR
1 سال
€34 EUR
1 سال
.au 3rd level
€15 EUR
1 سال
€0 EUR
1 سال
€15 EUR
1 سال
.band
€20 EUR
1 سال
€20 EUR
1 سال
€20 EUR
1 سال
.bargains
€28 EUR
1 سال
€28 EUR
1 سال
€28 EUR
1 سال
.beer
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
€27 EUR
1 سال
.cl جدید
€65 EUR
1 سال
€65 EUR
1 سال
€65 EUR
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود